Të qenit transparent për mënyrën se si gjykohen ankesat e qytetarëve

Ueb-faqja e Këshillit të shtypit dhe administratori i rrjetit social koordinuan promovimin e debatit, krijuan një logo për evenimentet, dhe prodhuan një video nga debatet. Ideja ishte që të formohen dy ekipe të cilat do të debatonin në favor dhe kundër shkeljes së kodit të etikës, dhe në këtë mënyrë të mësojnë më shumë për punën e këshillit të shtypit dhe rëndësinë e tij.

Scroll to Top