Njoftim për media – 05.03.2015

Kujtojmë mediat për detyrimin për të ndjekur interesin publik gjatë informimit dhe transmetimin e paanshëm të informacioneve mbi zhvillimet, me shqyrtim të kujdesshëm të tyre. Njëkohësisht, bëjmë thirrje deri te mediat që të mos e keqpërdorin përkatësinë etnike të qytetarëve dhe të jenë tepër të kujdesshëm gjatë transmetimit të deklaratave që përmbajnë gjuhë të urrejtjes dhe fjalor nxitës, i cili mund ta shqetëson opinionin dhe të çojë në incidente të reja.

Shqyrtimi jo i plotë i informacioneve dhe spekulimeve, përveç që paraqet shkelje drastike të standardeve profesionale, mund të çojë në dëmtime të konsiderueshme të opinionit dhe kuptimit objektiv të problemeve dhe zhvillimeve.

Scroll to Top