Komunikatë për mediat – 29.11.2017

Edhe përkas asaj që redakcioni përdorë format të ngjajshëm të publikimit të informatave me disa media satirike ndërkombëtare, por anashkalohet mundësia që përmbajtet si kjo munden shumë lehtë të pranohen si të vërteta, a posaçërisht nëse i drejtohen apo lidhen donjë situate politike aktuale.

Redakcioni i Republika në fund të intervistës, shton se ky tekst është pjesë e rubrikës “Dylbi”, dhe shton se “çdo ngjajshmëri me personat e vërtetë dhe institucionet të vërteta është e rastit”. Por, nuk ceket në mënyrë eksplicite dhe në mënyrë të mjaftueshme të qartë që përmbajtja nuk korenspodon me realitetin. Mundësia për dezinformim të qytetarëve është edhe më e madhe deri sa lexuesi përmbahet vetëm në titullin edhe në mënyre të shkurtër e kalon përmbajtjen.

Në kohën kur përhapja e lajmeve te rejshme është problem serioz, publikimi i përmbajtjeve si kjo mundet dukshëm të nxit tendenca të këtilla. Përdorja e formës të satirës në mënyrë jo adekuate dhe jo të përgjegjshme mundet të kuptohet edhe si promovim të dezinformimit me motiv ideologjik, duke krijuar insinuata të cilat janë të dëmshme për shoqërinë. Përveç kësaj, kësi lloji të përmbajtjeve lehtë dhe shpejtë shpërndahen në rrjetet socijale dhe internet dhe munden të tërheqin vëmendje të madhe tek qytetarët.

Gazetarija e përgjegjëshme nënkupton që raportimi, pa marrë parasysh zhanrin i cili përdoret, gjithmonë duhet të jetë në shërbim të vërtetës dhe standardeve etike.

Scroll to Top