Opinioni – partner kryesor për vetërregullim efektiv

Aktivitetet e këtij granti janë pjesë e Programit “Shoqëri e qëndrueshme qytetare: financim shtetëror i organizatave qytetare” që e realizon Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCMS), Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Qytetare BCSDN) dhe Qendra për Informim, Bashkëpunim dhe Zhvillim të Organizatave Qytetare nga Sllovenia (CNVOS)”, me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian.

Scroll to Top