24 Polemika: Etikë në media – etikë në shoqëri, 18.08.2016, me mysafirët Dr. Sefer Tahiri, Dr. Dejan Donev dhe Elena Brmbeska

Scroll to Top