Uncategorized MK

Кодекс за однесување во онлајн просторот за време на изборни процеси и референдуми

09.02.2024
Кодексот е изработен на иницијатива на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во соработка со Здружението на новинари на Македонија, Македонскиот институт за медиуми, Советот за етика во медиумите на Македонија, Инстит… Повеќе... “Кодекс за однесување во онлајн просторот за време на изборни процеси и референдуми”
Scroll to Top