м.г

Превенција од корупција и промовирање на етиката во медиумите

23.08.2022Превенција од корупција и промовирање на етиката во медиумите

Насоки за превенција од корупција и промовирање на етиката во медиумите

Медиумите честопати се нарекуваат четврти столб во демократијата. Тие имаат клучна улога во следењето и истражувањето на работењето на јавните институции и навремено информирање на јавноста. Сепак, медиумите и новинарите не се имуни… Повеќе... “Насоки за превенција од корупција и промовирање на етиката во медиумите”
Scroll to Top