Публикации

Guidelines for safe and professional reporting on coronavirus COVID 19 Page 01
Rrjetet sociale, sa të dobishme që janë, aq janë edhe një hapësirë komplekse për menaxhim nga mediat. Ato aty përballen me sfida të shumta. Informacionet e tyre publikohen në platforma ku veprojnë edhe krijues të tjerë përmbajtjesh, të cilët shpesh përhapin narrative të rreme, dezinformata, gjuhë urrejtjeje e kështu me radhë. Për këtë dhe çështje të tjera, më shumë në analizën e KEMM-së “Gazetaria, Rrjetet Sociale dhe Vetërregullimi: Mundësitë dhe Sfidat”.  

Mbrojtja e parimeve etike të raportimit përmes Komisionit të Ankesave dhe Parashtresave

Publikacija ang korica preview 001