„ВИРТУЕЛНО ИЛИ РЕАЛНО – ПРАВИЛАТА СЕ ИСТИ!“
ДА БИДЕМЕ МЕДИУМСКИ ПИСМЕНИ

ДЕНОВИ НА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ ЗА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ
22.11.2021 - 29.11.2021

Инфографик - Статистички преглед на одлуките на Комисијата за жалби за 2022 година

СЕММ

Советот за етика во медиумите во Македонија (СЕММ) е невладина, неполитичка и непрофитна организација која, по принципот на слободна волја, ги здружува своите членови заради остварување на целите и дејностите утврдени со Статутот на организацијата и со општите принципи на мисијата и визијата на СЕММ.

Повеќе
Правилник за работа на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија

Фото галерија