Raportet

Raport I Bordit Mbikqyrës (BM) të Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni

raport semm

Në pajtim me autorizimin dhe rregulloren e punës të Bordit mbikqyrës të Këshillit për etikë në media në Maqedoni, anëtarët e këtij trupi e kanë pregaditur raportin në vijim me konkluzione për punën e vetë dhe punën e KEMM-it për vitin 2016, e cila duhet të miratohet nga Kuvendi i KEMM-it.