Raportet

Raport mbi punën e Komisionit për ankesa gjatë vitit 2016

semm ko

Komisioni për ankesa pranë Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni, gjatë periudhës së kaluar punoi në kushte të diktuara nga situata në sferën e mediave në Maqedoni.