Raportet

Draft - raporti mbi aktivitetet e Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni

semm al izvestaj

Gjatë vitit të kaluar, Këshilli pët Etikë në Media në Maqedoni, aktivitet e tij i përqendroi kryesisht në segmentet si në vijim...

Raport mbi punën e Komisionit për ankesa gjatë vitit 2016

semm ko

Komisioni për ankesa pranë Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni, gjatë periudhës së kaluar punoi në kushte të diktuara nga situata në sferën e mediave në Maqedoni.

Raport I Bordit Mbikqyrës (BM) të Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni

raport semm

Në pajtim me autorizimin dhe rregulloren e punës të Bordit mbikqyrës të Këshillit për etikë në media në Maqedoni, anëtarët e këtij trupi e kanë pregaditur raportin në vijim me konkluzione për punën e vetë dhe punën e KEMM-it për vitin 2016, e cila duhet të miratohet nga Kuvendi i KEMM-it.