Me këtë ligj regullohen, kushtet, mënyra dhe zbatimi për realizimin e drejtës për qasje të lire deri te informatat me karakter public, me të cilat sundojnë organet e qeverisë si dhe organe të tjera edhe organizata të regulluara me ligj, organet e komunave, qytetit të Shkupit si dhe komunat në qytetin e Shkupit, institucionet dhe ndërmarjet publike, shërbimet publike, personat fizik dhe ato juridik të cilit kryejn detyra publike të regulluara me ligj.

Download this file (sloboden-pristap-info.pdf) Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

FaLang translation system by Faboba