Вести

Një numër i madh i mediave nënshkruan Kartën për raportim etik mbi zgjedhjet, në ceremoninë e mbajtur më 12 shkurt, në Qendrën informative të BE-së. Kartën e përgatiti Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM), ndërsa përmbajtja e saj bazohet në parimet më të rëndësishme dhe universale të profesionit, e që janë pjesë e dokumenteve dhe publikimeve të Federatës ndërkombëtare të gazetarëve, Iniciativës për gazetari etike, Fondacionit Rojters, Raportuesëve pa kufi, Nenit 19, etj.

Nesër (12 shkurt), në ora 12:00, në hapësirat e Qendrës informative të BE-së në Shkup, Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë – KEMM, do të organizojë një eveniment për nënshkrimin e Kartës për raportim etik mbi zgjedhjet.

Ambasadori i SHBA-së, Xhes Bejli, dhe Shefi i Delegacionit të BE-së, Aivo Orav, më 3 shkurt vizituan Këshillin për etikë në mediat e Maqedonisë (KЕММ).

Këshilli për etikë ne mediat e Maqedonisë (KEMM), dërgoi deri te mediat  një propozim-tekst të Kartës për raportim etik gjatë zgjedhjeve. Me këtë Kartë u pajtuan një numër më i madh mediash, ndërsa KEMM-i apelon për shqyrtimin dhe pranimin e saj edhe nga mediat tjera. Së shpejti vijon edhe evenimenti për nënshkrimin zyrtar të dokumentit.

Në vazhdim do ta gjeni propozim-tekstin e Kartës:

 

Nga diskutimet mes të pranishëmve dolën këto përfundime dhe rekomandime:

 • - Bashkëpunim ndërmjet trupit rregullues dhe vetë-rregullues, në veçanti në shfrytëzimin e përbashkët të resurseve në trajtimin e rasteve të gjuhës së urrejtjes në media;
 • - Mediat të raportojnë për gjuhën e urrejtjes, por të shënohet si e tillë dhe të bëhet me dije qartë se bëhet fjalë për një problem të tillë;
 • - Të rritet angazhimi i Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi në identifikimin e rasteve të gjuhës së urrejtjes, në veçanti në sferën e sanksionimit;
 • - Gazetarët ose personat që shfrytëzojnë mediat për përhapje të gjuhës së urrejtjes, të mbajnë përgjegjësi përkatëse, ndërsa gazetarët të bashkohen në distancimin e tyre nga hapësira mediatike;
 • - Nevojitet koordinim dhe harmonizim ndërmjet institucioneve, organizatave dhe rrjeteve të ndryshme në luftën kundër gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit;
 • - Të zvogëlohet ndikimi i qendrave të ndikimit dhe ndikimit politik mbi punën e mediave;
 • - Ekziston nevoja për profesionalizim të punës së gazetarëve si në servisin publik ashtu edhe në mediat tjera, e në veçanti të punohet në edukim të vazhdueshëm;
 • - Vetë-rregullimi të përdoret sa më shpesh si mekanizëm për reagim ndaj gjuhës së urrejtjes, nënçmimit, shpifjes dhe fenomeneve të tjera të shkeljes së Kodit të gazetarëve;
 • - Të hapet debat rreth asaj se a ka nevojë për ko-rregullim në hapësirën mediatike, respektivisht diskutim rreth nevojës për futjen e ndryshimeve në kornizën ligjore;
 • - Redaksitë të posedojnë Kodin i cili do të respektohet brenda redaksisë, ndërsa portalet e internetit të arrijnë marrëveshje për parime të brendshme të sjelljes;
 • - Të krijohet një Kod i ri për mediat e shtypura, elektronike dhe të internetit.

 

slika7Raportimi etik dhe perspektivat e vetërregullimit mediatik, (jo)balansimi në raportimin mediatik, etika në mediat online, mbulimi mediatik i zgjedhjeve dhe roli i medias në procesin zgjedhor, ishin tema kryesore të konferencës „Etika gazetareske dhe vlerat mediatike në rrethana specifike dhe gjatë zgjedhjeve”, të cilën e organizuan Instituti Maqedonas për Media dhe Këshilli për Etikë në media, në bashkëpunim me UNESCO-n dhe me Delegacionin e Unionit Evropian.

slika6Në periudhën 19-21 nëntor të vitit 2015, Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), në bashkëpunim me Këshillin për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM), organizoi punëtorinë "Profesionalizëm dhe etikë në media dhe raportim gjithëpërfshirës." Evenimenti u dedikohej anëtarëve të Këshillit të Nderit të SHGM-së, si dhe anëtarët e Komitetit për ankesa pranë KEMM-it.

Këshilli i shtypit në Bosnjë e Hercegovinë organizoi një fushatë të gjërë me shtëpitë mediatike që i përkasin këshillit të shtypit me qëllim që të inkurajojë ata që të publikojnë rregullisht në ueb-faqet e tyre apo në edicionet e shtypura, informacione për lexuesit se si të parashtrojnë ankesa te këshilli i shtypit i vendit.

slika5UNESCO financoi shtypjen e 5000 kopjeve të edicionit të ri të kodit të etikës të gazetarëve të Serbisë. Kodi është shpërndarë gjërësisht gjatë panairit të parë mediatik në Beograd, nga 28 tetor deri 1 nëntor të vitit 2015.

slika4Me qëllim të promovimit të Këshillit të shtypit, Këshilli i shtypit në Serbi, përmes një qasjeje novatore, ka organizuar debate publike të komisionit për ankesa mbi çështjet aktuale në mediat serbe. Qëllimi kryesor ishte të sfidohen pjesëmarrësit për të debatuar mbi temat e etikës së mediave.

slika3Në Bosnjë dhe Hercegovinë, këshilli i shtypit organizoi një fushatë ndërgjegjësimi publik të quajtur "Qytetarët dhe gazetarët luftojnë për të vërtetën". Kjo fushatë u zhvillua në 35 qytete në të gjithë vendin dhe përfshiu më shumë se 1.200 persona.