Вести

eu      euzatebe semm CIVICA

Debati i KEMM: Nevojitet mbështetje për vetë-rregullimin dhe zbatimin e reformave në media

DIZAJNIRANO ISTRAZUVANJE Page 01Projekti “Promovimi i gjithë-përfshirjes dhe respektimit të të drejtave të njeriut në mediat në Maqedoninë e Veriut” vendosi një fokus të fuqishëm në ngritjen e vetëdijes dhe përmirësimin e njohurive dhe aftësive rreth nevojës për përballjen me diskriminimin, dezinformatat dhe gjuhën e urrejtjes në mediat. Më shumë se 120 përfaqësues të mediave, organizatave qytetare, institucioneve shtetërore, si dhe qytetarë, morën pjesë në katër debatet dhe dy trajnimet, të organizuara në kuadër të projektit. Diskutuan mbi rëndësinë e vetë-rregullimit dhe përfshirjes në sferën e medias dhe mbi qasjet me të cilat mundet bashkërisht të mbështesin luftën kundër diskriminimit. Në trajnimet, nga ana tjetër, mësuan qasjet për njohjen e gjuhës diskriminuese dhe të urrejtjes në media, si dhe për ndërtimin e strategjive për veprim efektiv kundër praktikave të tilla. Me projektin u mbështet edhe botimi i publikimit “Gjuha e urrejtjes, korniza ligjore ndërkombëtare dhe kombëtare, me qasje të veçantë ndaj mediave”, që paraqet një analizë të politikave për mbrojtje dhe parandalim nga diskriminimi dhe për rregullimin e sferës mediatike.

дандоновAutor: Mr. Dejan Andonov, ekspert i mediave dhe komunikimeve

Hapësira onlajn dhe mediat sociale janë bërë vendet qendrore ku të rinjtë eksplorojnë ide të reja, shprehin identitetin e tyre dhe marrin pjesë në shoqërinë më të gjerë. Por, në të njëjtën kohë, mund të keqpërdoren nga ata që duan t'i përdorin për nënçmim, fyerje dhe ngacmim. Dispozitat ndëshkuese më nuk janë të mjaftueshme për t’u penguar gjuha e urrejtjes, por janë të nevojshme edhe masa edukative për zgjidhjen e këtij problemi shoqëror.

зоран фиданоскиautor: Zoran Fidanoski, gazetar, anëtar i Këshillit të ASHMV  

Ekzistojnë shumë përkufizime dhe shpjegime shkencore për atë se çfarë është sinergjia, çfarë paraqet dhe cili është kuptimi dhe vlera e saj. Përmbledhur me disa fjalë, ajo është energjia që ndodh gjatë punës dhe veprimit të përbashkët. Rrjedh nga fjala greke "synergos" dhe me të në fakt përshkruhet gjendja kur tërësia që krijohet është më e madhe dhe më e vlefshme me shumën e pjesëve të saj.

Cilat janë pikat për të cilat mund të arrihet sinergji ndërmjet rregullatorit të mediave elektronike, organit vetë-rregullues dhe Ombudsmanit? Ekzistojnë disa, por është e sigurt se gjuha e urrejtjes dhe diskriminimi është më e rëndësishmja mes tyre. Ajo hap një fushë të gjerë veprimi dhe bashkëpunimi që ekzistonte edhe në të kaluarën, por është e sigurt se duhet të rritet edhe vëllimisht edhe sipas cilësisë edhe në të ardhmen.

1 1autor: Dragan Sekullovski, drejtor ekzekutiv i SHGM-së

Organizatat civile që punojnë në promovimin e të drejtave të njeriut, si edhe ato në sektorin e medias, rregullisht iniciojnë debate publike për rrezikun nga gjuha e urrejtjes dhe pasojat kur ajo nuk sanksionohet.

Në këto debate marrin pjesë njohës ndërkombëtarë dhe vendorë, për tema që lidhen me gjuhën e urrejtjes, diskriminimin dhe lirinë e të shprehurit dhe diskutohet për trendët e reja në vend dhe në rajon, në lidhje me këto çështje. Rrallë, e ndoshta kurrë, këto tema nuk hapen publikisht nga institucionet e pushtetit ekzekutiv ose gjyqësorit. Pse është kjo kështu?

“Bashkëpunimi ndër-sektorial i Këshillit të Etikës në Mediat me të gjithë aktorët e rëndësishëm për adresimin e problemit me gjuhën urrejtjes dhe diskriminimin, është me rëndësi thelbësore në çrrënjosjen e tij”, theksoi drejtoresha ekzekutive e KEMM, Marina Tuneva në debatin “Lidhja midis organit vetë-rregullues, rregullatorit për mediat radiodifuzive dhe Avokatit të Popullit në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe reagimi për gjuhën e urrejtjes në mediat”, që u mbajt më 30 nëntor të vitit 2020.

“Shumë herë problemet ndodhin për shkak të mungesës së fakteve, informacioneve për dallimet, për atë që të tjerët e mendojnë, për kulturat e ndryshme në shoqëri. E dimë që ky është një problem edhe për sa i përket temave dhe zhvillimeve të përditshme”, theksoi drejtoresha ekzekutive e Këshillit të Etikës në Mediat, Marina Tuneva, në debatin e KEMM - "Roli i mediave dhe arsimit në adresimin e diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes".

Sefer Tahiriautori: Sefer Tahiri

Muajt e fundit, bota, përveç se me Covid 19, po përballet edhe me lajmet e rreme, por edhe me instrumentalizimin politik/partiak të situatës së re me virusin. Fatkeqësisht, në vend mund të evidentohen edhe përmbajtje gazetareske në disa prej mediave, në të cilat detektohet edhe favorizim dhe njëanshmëri etnike!

zoran andonov slikaautori: Zoran Andonov, gazetar

Këto ditë më takoi një nënë e një fëmije me paralizë cerebrale, anëtare e shoqatës nga Tetova dhe më pyet nëse këta fëmijë do të marrin ndonjë gjë me masat më të reja nga Qeveria. Unë i them “jo, nuk është paraparë asnjë ndihmë për personat me nevoja të veçanta”. Më shikoi e pikëlluar dhe në heshtje tha: “Sikurse deri tani, kështu edhe tani e tutje, neve na harruan plotësisht, sikur të jemi të padukshëm, sikur të mos ekzistojmë. Të gjithë morën ndonjë qindarkë edhe pensionistët edhe punëtorët nëpër ndërmarrje, studentët, vetëm ne jo. Përse është kështu? Kanë frikë të na ndihmojnë edhe neve, ose nuk u intereson aspak se ekzistojnë disa njerëz që kanë vërtet nevojë për ndihmë, njerëz që luftojnë 24 orë në ditë me dhimbjen e quajtur kufizim i fëmijëve të tyre. Thjesht po pyes veten, deri kur kështu, deri kur kështu?!”, më thotë nëna dhe largohet qetazi.

Вики Чадиковскаautori: Violeta Çadikovska, gazetare

Mos-sanksionimi i gjuhës së urrejtjes në vend paraqet një sfidë serioze për të parandaluar përhapjen e saj. Rrjetet sociale dhe mediat onlajn kanë intensifikuar ndikimin në përhapjen e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit, në një kohë kur bota po përballet me pandeminë e Covid -19. Analizat krahasuese tregojnë se prania e gjuhës së urrejtjes është zvogëluar tek mediat tradicionale, por, megjithatë shënon një rritje regresive onljan. Në vend, deri më tani, ekziston vetëm një vendim gjykate lidhur me gjuhën e urrejtjes, ndërsa ky është një problem serioz.

“Gjuha e urrejtjes nuk është diçka e re, por lufta kundër saj nuk ndalon. Vitet e kaluara janë bërë një numër i madh hulumtimesh dhe analizash në lidhje me gjuhën e urrejtjes dhe në to qartazi janë konstatuar gjendjet. Janë theksuar dobësitë e sistemit, të organeve mbrojtëse të ligjit dhe institucioneve”, theksoi Mirçe Adamçevski, kryetar i Komisionit për Ankesa pranë KEMM, në debatin kushtuar gjuhës së urrejtjes dhe praktikave diskriminuese në raportimin e mediave.