Njoftimе

Këshilli për etikë në mediat në Maqedoni (KEMM) me brengosje reagon në rastet e shpeshtë përmes disa mediave me të cilat përhapen spekulime, raportim i njëanshëm dhe informata jo të vërteta, veçanarisht në kontekst të gjendjes momentale politike dhe pas nënshkrimit të marveshjes të emrit me Republikën e Greqisë.

Brengosemi nga fakti ku dallohen raste të raportimit të cilat përmbajnë thirje për mobilizim të qytetarëve në mbrojtje të interesave të caktuara, të cilat shpeshë here janë edhe të përcjellura në rrjetet socijale.

Ju rikujtojmë se mediat nuk guxojnë të keqëpërdoren për transmetim të thirjeve për bashkangitje të individëve ose grupeve për sjellje radikale dhe ndërmarje të hapave të cilat e rezikojnë rendin dhe qetësine publike në shoqëri, a veçanarisht neni 10 i kodeksit, i cili thotë “gazetari nuk do të nxitë në dhunë dhe diskriminim në asnjëfarë baze”.Mediat duhet të respektojnë Kodeksin etik, sepse në të kundërtën mosrespektimi i tij mundet të sjellë pasoja fatale.

KEMM bën thirje për maturi dhe qetësi ndaj çfarë do lloji të provokimeve nga cila do që të jetë qendër interesi, grupacioni apo individi. Mediat kanë shumë rol të rëndësishëm në mbrojtjen e qytetarëve nga paraqitjet si jotoleranca dhe jobesimi dhe ekspozimin e tyre në dhunë. Ato nuk duhet të lejojnë të janë të manipuluar nga ana e politikanëve dhe individëve dhe grupeve të tjerë, sepse ajo do të thotë dëm të drejtpërdrejt mbi publikun dhe qytetarët e Republikës të Maqedonisë.

Presim që mediat të mos nxisin dallime dhe ndarje përmes qytetarëve, por të jenë ndërmjetësues dhe platformë për dijalog aktiv për pyetje të interesit publik, a në këtë proces të udhëheqen prej principeve të raportimit profesional. Përkujtojmë se nevoja për sjellje profesionale të të gjithë mediave dhe të atyre të kyqur në media vlerësohet edhe në raportin e sivjetëshëm të Komisionit Evropjan për avancimin e RM-së.

KEMM, gjithashtu, apelon deri te institucionet të sistemit të sigurojnë mbrojtje maksimale për gazetarët dhe siguri gjatë raportimit.

Ky trup vetëregullues vazhdon të vëzhgon mënyrën e informimit të mediave dhe do të bën thirje në respektim serioz të Kodeksit të gazetarëve dhe standardeve profesionale gjatë raportimit.

Këshilli për etikë në mediat në Maqedoni (KEMM) sot organizoi “Dita e hapur”, ku për herë të pare është mbajtur sesion i hapur i Komisionit për ankesa. Anëtarët e Komisionit diskutuan tre vendime kundër mediave, në bazë të tre ankesave të fundit të pranuara prej këshillit.

Ditë e hapur e Këshillit për Etikë në Mediat e Maqedonisë – “Vetë-rregullim në mediat përmes bashkëpunimit dhe partneritetit”

Këshilli për etikë në media në Maqedoni (KEMM) reagon ndaj kritikës të pabazuar të ministrit pa resor me detyrë përgjegjës për komunikim, llogaridhënie dhe transparencë Robert Popovski në lidhje me reagimin me vonesë të Këshillit për përpunimin e ankesës së shtruar nga kabineti i tij në lidhje me përmbajtjen e publikuar në ueb portalin DokazM.mk.

Instituti Maqedonas për media (IMM), Këshilli për etikë në media në Maqedoni (KEMM), Sindikati i pavarur i gazetarëve dhe punonjësve medial (SPGPM), dhe Instituti për studime komunikimi (ISK), kategorikisht gjykojnë kërcënimet drejt kryetarit të Shoqatës të gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) Naser Selmani.

Treguesit për shifrat dhe llojet e ankesave të dërguara Komisionit për Ankesa pranë Këshillit për Etikë në media në Maqedoni (KEMM) në tre vitet e kaluara (2014-2017), tregojnë se standardet etike dhe profesionale të gazetarisë më së shumti janë thyer prej onlajn mediave (79%), pastaj prej televizioneve (12,6%) dhe prej atyre të shkruara ditore dhe javore (8%).

Këshilli për etikë në media në Maqedoni (KEMM) gjykon sjelljen e përfaqësuesit të MPJ i cili në pres konferencën e djeshme të ndërmjetësuesit Metju Nimic është orvatur për të ndaluar gazetarin e TV21, Furkan Saliu, të parashtroje pyetje, si dhe kërcënimet që kanë vazhduar për të marjen akreditimeve të tij.

Këshilli për etikë në mediat në Maqedoni (KEMM) reagon për intervistën e paramenduar me ish kryetarin e Republikës të Maqedonisë Branko Crvenkovskit në onlajn mediumin Republika (republika.mk), duke e vlersuar si orvatje për dezinformim dhe manipulim të publikut.

Këshilli për etikë në mediat në Maqedoni (KEMM), në vjigjilë të ndryshimeve të paralajmruara të Ligjit për shërbime audio dhe audiovizuele, me këmbëngulje mban qëndrimin që është e nevojshme të eliminohet çfarë do llojë ndikimi të shtetit në procesin e vetë-regullimit të mediave.

Këshilli për etikë në media në Maqedoni (KEMM), neser, me 29 shtator, me fillim në ora 10:30, në EU Info qendrën, do të ketë pres konference. Në këtë ngjarje do të shpallen fituesit e shpërblimeve për storje më të mira gazetareske nga fusha e jetës socijalo-shoqërore, me përqëndrim në avancimin e të drejtave të grupeve të margjinalizuara dhe të pambrojtura të qytetarëve.

Këshilli për etikë në media në Maqedoni reptësisht i gjykon të gjitha llojet e përleshjeve fizike në të cilat janë të involvuar gazetarë dhe apelon për maturi dhe qetësi ndaj çfarë do lloji të provokimeve nga cila do qendër të fuqisë, individ apo grupacioni të jetë.

Këshilli për etikë në media në Maqedoni (KEMM) e denon incidentin e sotëm pas informatave të marrura që ekipi i NOVA TV është sulmuar dhe ndaluar për të përcjellur mbledhjen e nënshkrimeve kundër gjoja se ndërtohen kampe për migrantë në lagjen e Aerodromit, nga persona të cilit kanë marë pjesë në këtë ngjarje.

Bordi drejtues i Këshillit për etikë të mediave në Maqedoni (KEMM) në mbledhjen e djeshme e konstatuan lajmërimin e Dragan Antonovski-it për dorëheqjen e tij dhe tërheqjen nga funkcionet kryetar dhe anëtarë i Bordit drejtues të Këshillit.

Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM) e gjykon rastin e djeshëm pas informatave të mara që televizionit të strumicës Kanal Vis nuk i është lejuar ta përcjellë seancën publike të Këshillit të Komunës Novo selo, ana e nga kryetarit dhe këshilltarit të komunës si dhe me fyerjet dhe fjalët të papëlqyeshmeqë janë bë ndaj ekipit të këtij mediumi.

Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM) e gjykon rastin e fundit kurë ekipi i TV SHENJA ka qenë i ndaluar të raporton për problemet komunale në komunën e Çairit, nga ana e disa simpatizantëve të BDI-së dhe bën thirje për ndërmarje të masave të domosdoshme për pastrimin e qështjeve si të ktij lloji.

Këshilli për Etikë në Media në Maqedoni (KEMM), pas incidenteve të djeshme në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, ku u sulmuan edhe ekipe gazetarësh të disa mediave, apelon për reagim urgjent të policisë dhe të Prokurorisë Publike që të ndërmarrin masat e nevojshme për ndriçimin dhe spastrimin e incidenteve.

Këshilli për Etikë në Mediat e Maqedonisë (KEMM) dënon ashpër sulmin e djeshëm ndaj ekipit të gazetarëve të portalit A1 On dhe me shqetësim vlerëson se incidenti konfirmon përpjekjet tendencioze për të cenuar lirinë e mediave dhe të drejtën e publikut për t'u informuar.

Me fillimin e fushatës zgjedhore në Republikën e Maqedonisë, Këshilli për etikë ne media (KEMM) bën thirrje për përgjegjësi të plotë profesionale në gazetari, promovim të procesit participatorë politik dhe qasje të vazhdueshme për publikun në informacione relevante dhe të besueshme.

Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM) dënon sulmin fizik ndaj gazetarit të televizionit Tellma Pavle Bellovski dhe konsideron se incidentet dhe obstruksionet e tilla cenojnë seriozisht lirinë e shtypit dhe të drejtën e publikut për t'u informuar.

Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM), pas paraqitjes së incizimeve të pamontuara të intervistës me prokuroren publike speciale Katica Janeva për RTVM, fton mediat që të mos e keqpërdorin materialin në fjalë dhe të mos bëjnë përpjekje për prezantimin e informacioneve dhe pikëpamjeve të fituara në një kontekst të papërshtatshëm dhe pa respektimin e standardeve për raportim të ndershëm, korrekt dhe objektiv.