Njoftimе

Pas aksidentit të trafikut që ka ndodhur herët në mëngjes në Bullgari, Këshilli për Etikë në Media në Maqedoni (KEMM) apelon që mediat të raportojnë me përgjegjësi të plotë, bazuar në informacione të verifikuara dhe burime relevante, pa spekulime për shkaqet e aksidentit. 

eu      euzatebe             semm

PROJEKT: MBËSHTETJA E LIRISË TË SHPREHJES NË MEDIA NË MAQEDONINË E VERIUT

euzatebe                       semm

PROJEKT: MBËSHTETJA E LIRISË TË SHPREHJES NË MEDIA NË MAQEDONINË E VERIUT

Data e takimit /ngjarjes: 21.09.2021
Тema/titulli i ngjarjes: Vetërregullimi, zhvillimi dhe sfidat e tij
Rajoni: Lindor

euzatebe                       semm

PROJEKT: MBËSHTETJA E LIRISË TË SHPREHJES NË MEDIA NË MAQEDONINË E VERIUT

Data e takimit /ngjarjes: 15.09.2021
Тema/titulli i ngjarjes: ,,Vetërregullimi, zhvillimi dhe sfidat e tij’’
Rajoni: Juglindor  

Këshilli për etikë në media në Maqedoni (KEMM) me shqetësim të madh ndjek shkeljet e standardeve të gazetarisë në informimin për tragjedinë e madhe në Tetovë dhe zjarrin në spitalin modular.

Këshilli për etikë në media në Maqedoni (KEMM) apelon deri te mediat për të rritur përgjegjësinë në informimin e publikut për pandeminë vijuese dhe masat për mbrojtje shëndetësore të popullsisë, duke përfshirë edhe procesin e vaksinimit. 

SPGM, SHGM, KEMM, IMM kërkojnë reagim urgjent nga MPB dhe Prokuroria publike pas thirrjeve të hapura të vazhdueshme për linçim të gazetarëve dhe të punësuarve tjerë në Fondacionin Metamorfozis që në mënyrë të organizuar i përhapin grupe dhe individ në mediat sociale, dhe me këtë dëmtohet edhe siguria e kolegëve tonë.

semm znm ssnm i mim 768x390

euzatebe                       semm

PROJEKT: MBËSHTETJA E LIRISË TË SHPREHJES NË MEDIA NË MAQEDONINË E VERIUT

euzatebe                       semm

PROJEKT: MBËSHTETJA E LIRISË TË SHPREHJES NË MEDIA NË MAQEDONINË E VERIUT

euzatebe                       semm

PROJEKT: MBËSHTETJA E LIRISË TË SHPREHJES NË MEDIA NË MAQEDONINË E VERIUT

euzatebe                       semm

PROJEKT: MBËSHTETJA E LIRISË TË SHPREHJES NË MEDIA NË MAQEDONINË E VERIUT

euzatebe                       semm

PROJEKT: MBËSHTETJA E LIRISË TË SHPREHJES NË MEDIA NË MAQEDONINË E VERIUT

euzatebe                       semm

PROJEKT: MBËSHTETJA E LIRISË TË SHPREHJES NË MEDIA NË MAQEDONINË E VERIUT

euzatebe                       semm

PROJEKT: MBËSHTETJA E LIRISË TË SHPREHJES NË MEDIA NË MAQEDONINË E VERIUT

banner AL

KOMUNIKATË


Konkurs për storiet më të mira gazetareske për raportimin gjithëpërfshirës të diversitetit gjatë Covid-19

Këshilli për Etikë në Media (KEMM), në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, shpall konkurs për storiet më të mira gazetareske lidhur me raportimin mbi grupet e cenueshme dhe të margjinalizuara në shoqëri gjatë pandemisë së koronavirusit (Covid-19).

Guidelines on inclusive media reporting during Covid 19 Page 01

SHKUP, 5 mars 2021- Me qëllim rritjen e standardeve profesionale të mediave në internet (online), Misioni i OSBE-së në Shkup mbështeti Këshillin për Etikë në Media (KEMM) në zhvillimin e udhëzimeve për raportim etik të mediave online, të cilat u promovuan sot në Shkup.

Udhëzimet, të hartuara pas një konsultimi të gjerë me komunitetin e medias në Maqedoninë e Veriut, do të ndihmojnë në zhvillimin e një sistemi solid dhe të besueshëm të vetë-rregullimit të mediave në internet, si dhe në përforcimin e raportimit të pavarur, profesional dhe të përgjegjshëm në internet.

SSNM ZNM MIM SEMM

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punëtorëve Mediatik (SPGPM), Instituti Maqedonas i Mediave (IMM) dhe Këshilli për Etikë në Mediat (KEMM) reagojnë ndaj njoftimit të Qeverisë për kthimin e praktikës së fushatave mediatike të paguara me para publike në mediat private.

Shoqata e Gazetarëve (SHGM), Këshilli për Etikë në Media në Maqedoni (KEMM), Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatik (SSNM) dhe Instituti Maqedonas i Mediave (IMM) e dënojnë gjuhën e urrejtjes kundër ekipit të Organizatës Joqeveritare “Metamorfozis” e që përhapet intensivisht në rrjetet sociale, pas publikimit të një artikulli në portalin “Lider” me titull “(FOTO) këta janë personat që fshijnë përmbajtje nga Facebook në Maqedoni”.  

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe Këshilli për Etikë në Mediat në Maqedoni (KEMM) dënojnë me forcë rastet e shkeljes së heshtjes zgjedhore nga disa media në internet gjatë ditës së djeshme, që paraqet një komprometim serioz i procesit zgjedhor.

Këshilli i Etikës në Media (KEMM) sot, përmes një paraqitje me video në Facebook, shpalli shpërblimet e konkursit për shkrimet-kronikat më të mira gazetareske lidhur me raportimin për pandeminë e koronavirusit (COVID-19), sfidat dhe pasojat nga ajo.