Emisione/Videos

Të zbatohet koncepti i raportimit përfshirës në mediat do të thotë të jepet hapësirë, të dëgjohen zërat e ndryshëm, perspektivat, mendimet, kërkesat dhe pritjet e individëve dhe grupeve të rrezikuara dhe margjinalizuara në shoqëri. Pandemia konfirmoi se mungon zëri i këtyre individëve në raportimin e rregullt mediatik, që ndoshta ka qenë rast edhe më parë, megjithatë tani shumë më shumë vije në shprehje.

Shikoni më shumë në KEMM video: