Emisione/Videos

Mediat duhet doemos t’i kontrollojnë informacionet dhe burimet e tyre, ndërsa gazetarët duhet të bëjnë dallimin mes fakteve dhe mendimeve, mes lajmit dhe komentit. Gjithashtu, duhet të kenë kujdes edhe në fjalorin dhe termet që i përdorin.

Pjesa më e madhe e ankuesve besojnë në vetërregullimin meqë konsiderojnë se mediat janë pjesë e shoqërisë civile dhe janë partnerë të tij.

Lajmëroni raste të informimit joprofesional.

Parashtroni ankesë në KEMM– www.semm.mk