Konkurs

IMG 00001

Këshilli për Etikë në Mediat e Maqedonisë (KEMM) shpallë konkurs për storjet më të mira gazetareske lidhur me raportimin mbi pandeminë e koronavirusit (COVID-19), sfidat dhe pasojat nga ajo.

Shpallja publike është e hapur për të gjitha mediumet dhe gazetarët profesional, të cilët kanë publikuar storje në mediat në Maqedoninë e Veriut në periudhën mes 01 janar deri më 31 maj të vitit 2020.

Përmbajtjet e dërguara duhet t’i përmbushin kriteret për veprimtari gazetareske autentike dhe analitike nga interesi më i gjerë publik i cili i përmbush standardet etike gazetareske, nëpërmjet përkushtimit të autorit për punë të përpiktë ndaj përpunimit të temës.

Autorët e storjeve më të mira do të fitojnë shpërblime në shumë prej:

  • vendi i parë - 500 USD (në denarë)

  • vendi i dytë - 400 USD

  • vendi i tretë - 300 USD

Më shumë informacione rreth konkursit mund të gjenden në lidhjet e mëposhtme: МКД-КОНКУРС, ALB-KONKURS, CALL