Gazeta

“Gjuha e urrejtjes nuk është diçka e re, por lufta kundër saj nuk ndalon. Vitet e kaluara janë bërë një numër i madh hulumtimesh dhe analizash në lidhje me gjuhën e urrejtjes dhe në to qartazi janë konstatuar gjendjet. Janë theksuar dobësitë e sistemit, të organeve mbrojtëse të ligjit dhe institucioneve”, theksoi Mirçe Adamçevski, kryetar i Komisionit për Ankesa pranë KEMM, në debatin kushtuar gjuhës së urrejtjes dhe praktikave diskriminuese në raportimin e mediave.

MMM 8739autori: m-r. Dejan Andonov
ekspert i mediave dhe komunikimeve
Instituti i Studimeve të Komunikimit

Që nga marsi i këtij viti, pandemia “Covid-19” krijoi një nevojë të madhe për lajme dhe vendosi në plan të parë rëndësinë e gazetarisë profesionale dhe qasjen deri te informacionet e verifikuar. Përhapja e korona virusit, situatat kritike në sistemin shëndetësor, masat mbrojtëse, politikat urgjente qeveritare, dëmet nga izolimi fizik - "Covid-19" është një temë për të cilën mediat raportojnë më intensivisht. Por me të njëjtën shpejtësi të virusit, po përhapen edhe shumë të pavërteta përmes portaleve onlajn dhe rrjeteve sociale që e bëjnë të vështirë që shoqëria të reagojë siç duhet dhe të përballet me pandeminë. Kështu që, qasja deri te informacionet e besueshme është bërë çështje e jetës a vdekjes. Shëndeti i njerëzve nuk varet vetëm nga mbrojtja shëndetësore, por edhe nga qasja derti te informacionet e sakta në lidhje me kërcënimet nga korona virusi dhe si ta mbrojnë veten, familjen e tyre dhe rrethin e tyre. Edhe kjo krizë ka theksuar nevojën për gazetarët në shoqëri, të cilët luajnë një rol kyç në sigurimin e informacioneve jetësore për opinionin.

Teofil2

autori: Teofil Bllazhevski

Lufta kundër lajmeve të rreme kërkon unifikim të komunitetit mediatik

Veprimi i përbashkët i organizatave mediatike dhe të ekspertëve për efektet afatshkurta dhe afatgjata nga lufta kundër lajmeve të rreme dhe informimit tjetër jo-etik të opinionit, është domosdoshmëri

Kur në Shkup kishte numër të madh viktimash nga përmbytja e shkaktuar nga moti i ligë, që e goditi katër vjet më parë, në vitin 2016, problemi me lajmet e rreme në mediat në vend, nuk ishte shumë i dukshëm, as sasior as cilësor. Ky problem edhe kur shfaqej dukshëm deri atëherë, i referohej kryesisht ekzistencës politike dhe luftës së atëhershme midis qeverisë dhe opozitës për dalje nga kriza e rëndë politike, e cila praktikisht filloi që në dhjetor të vitit 2012.

Përfaqësues të organizatave profesionale mediatike dhe gazetareske në shtet, studentë të komunikimit, përfaqësues të sektorit civil dhe gazetarë, morën pjesë në debatin që u realizua më 27 gusht të vitit 2020. 

Rrjedha e drejtpërdrejtë e mbledhjes së Komisionit të Ankesave

Mediat duhet doemos t’i kontrollojnë informacionet dhe burimet e tyre, ndërsa gazetarët duhet të bëjnë dallimin mes fakteve dhe mendimeve, mes lajmit dhe komentit. Gjithashtu, duhet të kenë kujdes edhe në fjalorin dhe termet që i përdorin.

Vetërregullimi mediatik nënkupton lidhshmëri efektive mes mediave, industrisë dhe opinionit. Këshilli për Etikë në Media në Maqedoni (KEMM) theks të veçantë në punën e tij vendosë në lidhshmërinë e brendshme dhe forcimin e kapaciteteve të organeve të tyre për shkëmbimin e informacioneve dhe planifikimin e përbashkët të zhvillimit strategjik. Në këtë proces, lidhshmëria dhe bashkëpunimi i rregullt me opinionin është me rëndësi të jashtëzakonshme. Për më shumë në videon e KEMM-it “Opinioni – partner kryesor për vetërregullim efektiv“, të përgatitur në kuadër të projektit „Deri te llogaridhënia më e madhe përmes pjesëmarrjes dhe inkluzionit“.

“Vetërregullimi mediatik – rezultate, sfida, perspektiva” është temë e debatit që sot e organizoi Këshilli për Etikë në Media në Maqedoni (KEMM), në Manastir.

2018 11 28 091349

Sot, Këshilli për Etikë në Mediat e Maqedonisë (KEMM), organizoi debat në temën “Vetë-rregullimi I mediave, interesi i opinionit dhe përfshirja civile“, në hotelin Milenium në Ohër, me fillim në orën 11.

„Polarizimi politik reflektohet në mediat onlajn, ku vërehet një gjuhë e urrejtjes dhe shkelje e standardeve në Kodeksin etik. Sipas KEMM-it, pjesa më e madhe e shkeljeve, duke përfshirë këtu edhe lajmet e rrejshme dhe raportimin joprofesional etik, ndodhin në hapësirën onlajn...”

nastan 05 12 2017

“Publiku vazhdimisht reagon ndaj rasteve për raportim jo profesional. Dhe kjo është mirë. Kjo do të thotë se qytetarët çdo ditë e më shum i dallojnë format e raportimit propagandues dhe misionar. Deri tani në KEMM janë paraqitur mbi 220 raste të informimit jo-etik”, tha drejtoresha ekzekutive e Këshillit Marina Tuneva, në debatin e sotëm në Tetovë.