Gazeta

Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë shënoi 10 Dhjetorin, Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të njeriut me një forum tematik të titulluar "Siguria dhe liria e gazetarëve në Maqedoni." Në këtë ngjarje ishin të ftuar dhe morrën pjesë Ministri për punë të brendshme Oliver Spasovski, Ministri i shoqërisë informatike Marta Arsovska Tomovska, Avokati i Popullit Ixhet Memeti, dhe në pjesën punuese fjalimet e tyre i mbajtën gazetari Tomisllav Kezharovski, kryetarja e Unionit të gazetarëve Tamara Çausidis, drejtoresha e Këshillit të etikës Marina Tuneva, menaxhereja e programeve të IMM-së Vesna Nikodinoska dhe kreu i SHGM-së Naser Selmani.

Instituti maqedonas për media dhe Këshilli për etikë në media, në bashkëpunim me UNESCO dhe me Delegacionin e Bashkimit Evropian, më 10 nëntor, organizojnë konferencën kombëtare me temë “Etika gazetareske dhe vlerat mediatike në rrethana specifike dhe gjatë zgjedhjeve”. Evenimenti do të mbahet në hotelin “Holidej In” (salla Milenium 2), me fillim në ora 11:00.

Cili është roli thelbësor i gazetarëve gjatë zgjedhjeve? Çfarë është vendimtare për informim objektiv dhe profesional të qytetarëve gjatë procesit zgjedhor? Cili është roli i organeve vetë-rregulluese për të siguruar një raportim të balancuar dhe profesional për zgjedhjet? - Këto janë vetëm disa nga çështjet që i kemi diskutuar me Martin Hakerbi, ekspert i mediave dhe gazetar e redaktor me përvojë shumëvjeçare në mediat kryesore në Angli.

„Çdo gazetar duhet të rishqyrtojë nëse dhe sa i respekton standardet profesionale, a është i përshkuar nga censura ose nga vetë-censura, a i është robëruar liria gazetareske nga jo liria ekonomike gjegjësisht nga varësia nga paga dhe preferencat politike të punëdhënësit", - thotë Katerina Bllazhevska në një intervistë për Këshillin për etikë në media në Maqedoni.

Më 8 dhe 9 tetor 2015, UNESCO-ja sponsorizoi pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Këshillat e shtypit në Evropën Juglindore në takimin vjetor të Aleancës së Këshillave të Pavarur të Shtypit në Evropë (AIPCE), një rrjet evropian i organeve vetë-rregulluese për shtyp dhe media.

Gazetarët dhe individët të cilët përdorin mediat për përhapjen e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimin, duhet të japin përgjegjësi juridike, ndërsa redaksitë duhet t’i inkurajojnë gazetarët që t’i përmbahen punës profesionale të çliruar nga gjuha e urrejtjes. Mandej, vetë-rregullimi duhet të përdoret më shpesh si një mekanizëm për të reaguar në raste të gjuhës së urrejtjes në media.

AIPCE është një rrjet i lirë i rregullatorëve të pavarur të teksteve për mediat e shtypit dhe ato elektronike. Konferencat e tij vjetore ofrojnë një forum për përfaqësuesit e Këshillit të Mediave dhe Shtypit për të diskutuar çështjet tematike, për të shkëmbyer ide dhe për të ofruar dhe pranuar këshilla. Nuk ka anëtarësim formal e as sekretariat qendror. 
 

Qytetarët të cilët janë ndjerë të prekur nga raportimi i papërgjegjshëm mediatik, në vend që të paraqesin menjëherë padi për fyerje dhe shpifje kundër gazetarëve, munden paraprakisht të dorëzojnë parashtresë deri te Këshilli për etikë ne media.

Bashkëpunimi ndërkombëtar i Këshillit për etikë ne mediat e Maqedonisë (KEMM) u thellua me një takim mjaft të dobishëm me kolegët nga Këshilli për shtyp i BH-së.
Anëtarë të Komisionit për ankesa pranë KEMM-it, Mirçe Adamçevski – kryetar, dhe Filip Gjurçinovski dhe Teofill Bllazhevski – anëtarë, me ftesë paraprake fundjavën e kaluar morën pjesë në seancën e Komisionit ankimor të Këshillit për shtyp të BH-së.

Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë, me rastin e Ditës botërore të lirisë së mediave, apelon për vazhdim të diskutimeve për kthimin dhe për përmirësimin e përgjegjësisë mediatike dhe besimin e opinionit në profesionin e gazetarisë. Mediat e lira janë parakusht i domosdoshëm për demokraci të forte dhe ato nuk guxojnë të jenë joetike, jokorrekte dhe jodemokratike, si dhe promotor i debatit të njëanshëm dhe ideologjik.

Vetë-rregullimi është një sistem rregullash që përcaktojnë mediat për të mbrojtur biznesin e tyre dhe për të fituar më shumë besim në mesin e publikut. Thelbi i biznesit mediatik qëndron në informatat, d.m.th. shpërndarjen e të vërtetës përmes informimit të vërtetë, objektiv dhe të plotë të opinionit, duke respektuar rregullat etike gjatë gjithë kohës. Kështu, me vetë-rregullimin mbrohen edhe të drejtat universale të njeriut - liria e shprehjes dhe e drejta për tu informuar (media të lira dhe profesionale)

 

Në këto qytete, në debate publike, u prezantua parimi i vetë-rregullimit – nga ideja deri te realizimi e formimi, dhe përvojat e para të Këshillit për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM).