Gazeta

Ambasadori i SHBA-së, Xhes Bejli, dhe Shefi i Delegacionit të BE-së, Aivo Orav, më 3 shkurt vizituan Këshillin për etikë në mediat e Maqedonisë (KЕММ).

Drejtoresha Marina Tuneva, Kryetari i Komisionit për ankesa Mirçe Adamçevski, dhe ushtruesi i detyrës Kryetar i Bordit Drejtues Dragan Antonovski, i njoftuan me punën dhe planet e KEMM-it në periudhën që vijon.

KEMM-i vazhdon me aktivitetet për afirmimin dhe diskutimin e konceptit të vetë-rregullimit mediatik, si dhe bashkëpunimin me mediat për raportim profesional, në veçanti në periudhën parazgjedhore.

uk us

uk us2