Kontakt

Informacii-ALB
Adresa:
Bul. „Mitropolit Teodosij Gologanov“ 54/2
Skopje
North Macedonia
1000
Telefoni:
+389 (0)2 3222 595
Send an Email
(opcionale)

image

Këshilli për etikë në media në Maqedoni (KEMM) është organizatë joqeveritare, jopolitike dhe jofitimprurëse, e bazuar në parimin e vullnetit të lirë, që bashkon anëtarët e tij për të realizuar qëllimet dhe aktivitetet e përcaktuara me statutin e organizatës dhe me principet themelore të misionit dhe vizionit të KEMM.

Për KEMM

Këshilli për etikë në media në Maqedoni (KEMM) është organizatë joqeveritare, jopolitike dhe jofitimprurëse, e bazuar në parimin e vullnetit të lirë, që bashkon anëtarët e tij për të realizuar qëllimet dhe aktivitetet e përcaktuara me statutin e organizatës dhe me principet themelore të misionit dhe vizionit të KEMM.

Lexo më shumë

Mbeshtetur nga:

Kontakt

Telefon
(02) 3222 595
Rruga
Bul. „Mitropolit Teodosij Gologanov“ 54/2, North Macedonia
Email
info@semm.mk