Формулар за жалби

Shënim: Ankesa mund të parashtrohet në afat prej një muaji pas publikimit të tekstit/artikullit gazetaresk.
Të dhëna kontakti të parashtruesit të ankesës
Lënda e ankesës (shënoni):
Baza për ankesë
SHËNIM: Dokumenti duhet të jetë në PDF ose imazhit format
Powered by BreezingForms