Извршна канцеларија

image

Марина Тунева
извршен директор на Советот на етика во медиумите на Македонија

Доктор по студии на културата, чија дисертација е на тема „Улогата на комуникациските стратегии во мултикултурните општества: студија на случај Охридски рамковен договор“. Магистрира на Институтот за безбедност, одбрана и мир на Филозофски факултет во Скопје, а заврши постдипломски студии по дипломатија на Универзитетот во Малта. Дипломира на интердисциплинарните студии по новинарство на Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје. Марина Тунева е извршен директор на Советот за етика во медиумите на Македонија од 2015 година. Од 2008 година е предавач на Високата школа за новинарство и односи со јавноста. Нејзиното претходно работно искуство опфаќа работа во меѓународни проекти во рамки на УНДП и УСАИД и во Македонската информативна агенција. Во периодот од 2012 – 2014 година, Марина Тунева беше член на координативното тело на програмата МЕДИАНЕ на Советот на Европа и Европската унија. Автор е на публикациите „Медиумите, граѓаните и интеркултурните комуникации“, „Прирачник за известување за различностите“, „Вовед во односите со јавноста“ и „Како да комуницирате со медиумите“.

image

Марина Ивановска
координаторка на програми во Советот за етика во медиумите на Македонија

Дипломира социјална работа и социјална политика на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, а специјализира психосоцијален пристап во социјалната работа на Универзитетот во Загреб. Магистрираше во областа на човековита права и демократијата на универзитетите во Сараево и Болоња. Во граѓанскиот сектор е вклучена од 2005 година. Има соработувано во голем број проекти за зајакнување на ранливи категории граѓани, човекови права и демократија. Во СЕММ започна да работи во јануари 2015 година.

image

Даниел Димитриески
Координатор за програми и прием на жалби, Совет за етика во медиумите на Македонија

Дипломира бизнис-администрација на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, 2009 година. Во моментов е запишан на магистерски студии во областа на менаџирање на стратегиски комуникации на Институтот за комуникациски студии во Скопје. Има професионално работно искуство поврзано со спроведување проекти поддржани од Американската агенција за меѓународен развој во Македонија – УСАИД, Швајцарската агенција за развој и соработка и Европската комисија. Во периодот од 2013 – 2017 година, бил ангажиран најпрво на позицијата, Програмски асистент а потоа Помлад координатор во Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“, имплементатор на Проект на УСАИД за прв циклус на образование, спроведуван во сите основни училишта во Република Македонија. Претходно бил на позицијата, Програмски асистент во меѓународната организација NDI – (National Democratic Institute), која дејствува во сферата на демократизација на општеството, работејќи со највисоките државни институции (Парламентот, Владата и останати политички субјекти) и на зајакнување на граѓанскиот сектор. Во локалната граѓанска организација „Центар за балканска соработка“ – ЛОЈА од Тетово, од 2011 – 2013 година бил ангажиран на проектни активности од сферата на основното,средното образование, медиумите и културата.