Соопштенија

РЕДОВНОТО ГОДИШНО СОБРАНИЕ на Советот за етика во медиумите на Македонија, ќе се одржи на: 

28 декември 2021 година (вторник), со почеток во 11 часот, во хотел Солун, во Скопје.

Совет за етика во медиумите на Македонија