Тековни проекти


Институционален грант: „Институционално зајакнување на Советот за етика во медиумите во Македонија“ финансиран од Амбасадата на Кралството на Холандија

Времетраење: 2 години (01.08.2017 – 31.07.2019)

Буџет: 121,110 евра

Генерално, планираните активности во склоп на проектот се поврзани со:
• Придонесување во понатамошната промоција на саморегулација во медиумите како алатка за подобрување на медиумското известување и слободата на изразување
• Унапредување на државната, регионалната и интернационалната мрежа преку промоција на добри практики во делот на саморегулација и слободата на изразување во земјата
• Развивање на заедничка агенда за слободата на говор помеѓу сопственици на медиуми, уредници, новинари и претставници од граѓанскиот сектор


 Институционален грант финансиран од Цивика Мобилитас

Времетраење: јули 2019 – јуни 2020

Буџет: 1,491,477 мкд

Со овој грант се планира поддршка на функционирањето на канцеларијата на Советот за етика во медиумите (СЕММ) и работата на Комисијата за жалби при СЕММ. Активностите кои ќе се реализираат во рамки на овој проект се со цел зголемување на свесноста за улогата на саморегулацијата и зајакнување на комуникацијата и довербата меѓу медиумите, новинарите и граѓаните со СЕММ.


Проект поддржан од МИМ/ЕУ „Кон медиумска „свесност“и ефективна медиумска саморегулација со градење мрежи на соработка “во рамките на проектот „Медиуми за граѓаните – граѓаните за медиумите “

Времетраење: 6 месеци, јуни – ноември 2019 година

Буџет: 4,997 евра

Проектот ќе се фокусира на зајакнување на медиумската писменост на локално ниво, со особен фокус на помладата популација во препознавањето и справувањето со лажни вести, дезинформации и пропаганда.

Во рамки на проектот ќе се реализираат следните активности:

  • Продукција на видео кое ќе содржи “едукативни четива” продуцирани врз основа на одлуките на Комисијата за жалби
  • Креирање, дизајн и печатење на флаери кои ќе содржат кратки, едукативни, содржини извлечени од одлуките на Комисијата за жалби при СЕММ, поткрепени со етичките принципи и стандарди на професијата
  • Организирање дебати низ државата наменети за граѓански организации и млади активисти
  • Кампања на социјалните мрежи на СЕММ

 mccm 52324f0ca9c63e615a5abc21110f3bb4 220x120.resized