Емисии/Видеа на СЕММ

Да се примени концептот на инклузивно известување во медиумите подразбира да се даде простор да се слушнат различните гласови, перспективи, размислувања, барања и очекувања на ранливите и маргинализираните поединци и групи во општеството. Пандемијата потврди дека изостанува гласот на овие поединци во редовното медиумско известување, што можеби било случај и претходно, меѓутоа сега доаѓа многу повеќе до израз.

Повеќе во видеото на СЕММ: