Конкурс

Управниот одбор на Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), го продолжува рокот за пријавување на огласот за избор на член во Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ)

semm

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Советот за етика во медиумите на Македонија објавува јавен повик за доставување понуди за консултантски услуги за потребите на активноста “Медиумска етика и антикорупција?”

semm

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Советот за етика во медиумите на Македонија објавува јавен повик за доставување понуди за консултантски услуги за потребите на активноста “Медиумска етика и антикорупција”.

semm

 semm

Оглас за избор на член во Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ)

banner MK

Конкурс за најдобри новинарски стории

„Инклузивно известување за различностите и предизвиците во образованието“

Советот за етика во медиумите (СЕММ), во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, објавува конкурс за најдобри новинарски стории за искуствата на ранливите и маргинализираните групи во општеството и предизвиците со кои се соочуваат во образованието.

 usaidlogo                               semm 

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Советот за етика во медиумите на Македонија објавува јавен повик за доставување понуди за консултантски услуги за потребите на активноста “Медиумска етика и антикорупција”

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ – Консултантски услуги за потребите на активноста “Медиумска етика и антикорупција”

 semm

Оглас за вработување во СЕММ, Извршен директор

 semm

Оглас за вработување во Советот за етика во Македонија. Се бара: Програмски раководител

 semm

Оглас за вработување на едно лице (Завршен)

eu      euzatebe             semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

eu          euzatebe                       semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

          euzatebe                       semm

Рокот за учество во отворениот повик за ангажирање локални координатори за организирање на настани и средби на СЕММ е продолжен. Продолжувањето на рокот важи само за апликации од локални координатори кои што се доставени за „Пелагонискиот регион“

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

eu          euzatebe                       semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

eu          euzatebe                       semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

banner MK

 

„Конкурс за најдобри новинарски стории за инклузивно известување за различностите во време на Ковид-19“

Советот за етика во медиумите (СЕММ), во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, објавува конкурс за најдобри новинарски стории за искуствата на ранливите и маргинализираните групи во општеството за време на пандемијата на коронавирусот (Ковид-19).

eu          euzatebe                       semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

eu          euzatebe                       semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

eu          euzatebe                       semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

eu          euzatebe                       semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Зголемете ја вашата публика:  Раскажете новинарски приказни на повеќе платформи!

KONKURS