Конкурс

Работна позиција: Проектен координатор

Локација: Скопје 

Времетраење: определено (шест месеци, со можност за продолжување на работниот ангажман)

Клучни работни обврски:

 • Управување со административното  и канцелариското работење на Советот
 • Управување со архивата и архивското работење на Советот
 • Планирање и координација на логистичкото и техничкото функционирање на Извршната канцеларија
 • Планирање и следење на оперативниот буџет за работење на канцеларијата
 • Комуникација со релевантни институции, оранизации, соработници и со граѓаните за потребите на Советот
 • Kомуникација и дневно работење во врска со финансиско-административни прашања
 • Планирање и следење на оперативниот буџет за работа на канцеларијата и подготовка на финансиски планови
 • Учество во реализација на програмските и проектните активности на Советот
 • Учество во подготовка на планови и програми за развој на Советот
 • Следење на известувањето во медиумите и подготовка на прес-клипинг
 • Учество во содржинско уредување на веб-страницата и профилите на социјалните мрежи на Советот.

 

Потребни квалификации:

 • Високо образование;
 • Работно искуство со проекти финансирани од меѓународни донатори во рамки на граѓанска организација или фондација и тоа најмалку 3 години
 • Солидно познавање на Microsoft Office апликации (Word, Excel, Outlook, Powerpoint);
 • Одлично познавање на англиски јазик, усна и писмена комуникација
 • Силни организациски вештини
 • Способност за тимска работа

Заинтересираните е потребно да поднесат:

 • Биографија
 • Писмо за мотивација
 • Најмалку една препорака.

Документите за аплицирање потребно е да се испратат на следнава електронска адреса: konkurs@semm.mk , со наслов “Апликација за Проектен координатор“, дo 31.12.2022 година (среда), до 17:00 часот.

Сите кандидати кои ќе влезат во потесниот избор ќе бидат повикани на интервју. Ве молиме наведете телефон за контакт и e-mail адреса. Без телефонски јавувања.

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) објавува оглас за вработување на едно лице на работно место Извршен директор, на определено време (шест месеци, со можност за продолжување на работниот ангажман)

Локација: Скопје 

Времетраење: определено (шест месеци, со можност за продолжување на работниот ангажман)

Клучни работни обврски:

 • Планира, управува и учествува во подготовка на проектите и програмите на Извршната канцеларија
 • Учествува во работата на сите органи на Советот
 • Презема мерки и активности за спроведување на усвоениот годишен план, одлуките и други акти донесени од Собранието и од Управниот одбор
 • Раководи со процесот на подготовка на стратегијата за работа на организацијата, во соработка со Управниот одбор на СЕММ
 • Во координација со Управниот одбор, го застапува и претставува Советот во јавноста
 • Покренува процес на медијација како дел од жалбената постапка до СЕММ
 • Подготвува периодични и завршни извештаи (наративни и финансиски)
 • Планира и координира настани за различни целни групи, вклучувајќи ги и медиумите (работилници, обуки, дебати, конференции, седници на телата на СЕММ, итн.)
 • Учествува во планирање и координација на истражувања за потребите на СЕММ, во координација со релевантните чинители
 • Планира и учествува во реализација на кампањи (едукативни и кампањи за покренување на јавната свест)
 • Учествува во навремено и ефективно спроведување на одлуките и заклучоците на Управниот одбор и Собранието на СЕММ
 • Врши надзор над управувањето со административното и канцелариското работење на Советот
 • Комуницира со релевантни институции, оранизации, соработници и со граѓаните за потребите на Советот

Потребни квалификации:

 • Високо образование, за предност се смета повисок степен на образование во областа на општествените науки, новинарството и комуникациите
 • Одлично познавање и искуство од областа на медиумската саморегулација, слободата на изразување и работењето на медиумите
 • Најмалку 5 години работно искуство со проекти финансирани од меѓународни донатори во рамки на граѓанска организација или фондација
 • Познавање на процедурите за раководење проекти поддржани од меѓународни донатори
 • Одлични комуникациски вештини и вештини за истражување и академско пишување, застапување и односи со јавноста
 • Вештини за организирање настани од голем обем
 • Способност за тимска работа и реализација на задачите во краток временски рок
 • Одлично познавање на Microsoft Office апликации (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
 • Одлично познавање на англиски јазик, усна и писмена комуникација
 • Силни организациски вештини

Заинтересираните е потребно да поднесат:

 • Биографија
 • Писмо за мотивација
 • Најмалку три препораки.

Документите за аплицирање потребно е да се испратат на следнава електронска адреса: konkurs@semm.mk, со наслов “Апликација за Извршен директор“дo 31.12.2022 година (среда), до 17:00 часот.

Сите кандидати кои ќе влезат во потесниот избор ќе бидат повикани на интервју. Ве молиме наведете телефон за контакт и e-mail адреса. Без телефонски јавувања.

Управниот одбор на Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), го продолжува рокот за пријавување на огласот за избор на член во Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ)

semm

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Советот за етика во медиумите на Македонија објавува јавен повик за доставување понуди за консултантски услуги за потребите на активноста “Медиумска етика и антикорупција?”

semm

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Советот за етика во медиумите на Македонија објавува јавен повик за доставување понуди за консултантски услуги за потребите на активноста “Медиумска етика и антикорупција”.

semm

 semm

Оглас за избор на член во Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ)

banner MK

Конкурс за најдобри новинарски стории

„Инклузивно известување за различностите и предизвиците во образованието“

Советот за етика во медиумите (СЕММ), во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, објавува конкурс за најдобри новинарски стории за искуствата на ранливите и маргинализираните групи во општеството и предизвиците со кои се соочуваат во образованието.

 usaidlogo                               semm 

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Советот за етика во медиумите на Македонија објавува јавен повик за доставување понуди за консултантски услуги за потребите на активноста “Медиумска етика и антикорупција”

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ – Консултантски услуги за потребите на активноста “Медиумска етика и антикорупција”

 semm

Оглас за вработување во СЕММ, Извршен директор

 semm

Оглас за вработување во Советот за етика во Македонија. Се бара: Програмски раководител

 semm

Оглас за вработување на едно лице (Завршен)

eu      euzatebe             semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

eu          euzatebe                       semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

          euzatebe                       semm

Рокот за учество во отворениот повик за ангажирање локални координатори за организирање на настани и средби на СЕММ е продолжен. Продолжувањето на рокот важи само за апликации од локални координатори кои што се доставени за „Пелагонискиот регион“

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

eu          euzatebe                       semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

eu          euzatebe                       semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

banner MK

 

„Конкурс за најдобри новинарски стории за инклузивно известување за различностите во време на Ковид-19“

Советот за етика во медиумите (СЕММ), во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, објавува конкурс за најдобри новинарски стории за искуствата на ранливите и маргинализираните групи во општеството за време на пандемијата на коронавирусот (Ковид-19).

eu          euzatebe                       semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

eu          euzatebe                       semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

eu          euzatebe                       semm

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА