Емисии/Видеа на СЕММ

Работата на Комисијата за жалби при СЕММ во 2021 година.
109 донесени одлуки и мислења во 2021 година.
48 одлуки и мислења во кои е прекршен Кодексот на новинарите.
Граѓаните најмногу реагирале кога било нарушено етичкото и професионалното медиумско известување.

Да се примени концептот на инклузивно известување во медиумите подразбира да се даде простор да се слушнат различните гласови, перспективи, размислувања, барања и очекувања на ранливите и маргинализираните поединци и групи во општеството. Пандемијата потврди дека изостанува гласот на овие поединци во редовното медиумско известување, што можеби било случај и претходно, меѓутоа сега доаѓа многу повеќе до израз.

Повеќе во видеото на СЕММ:

Преглед на добиени жалби и донесени одлуки во 2020та година од Комисијата за жалби. Трендови во медиумското известување и запазувањето на етичките и професионалните стандарди, статистички преглед на најчести жалители и прекршувања.

Непознавањето на ризиците од злоупотребата на говорот и користењето на говорот на омраза дури и на социјалните мрежи може да предизвикаат општествени тензии кои би го нарушиле јавниот ред и мир.

Инклузивно новинарство е збир од вредносни судови (мислења, верувања и емоции), уреднички политики и практики на известување чија цел е да обезбедат вклученост на разновидни гласови во медиумската сфера. Инклузивно новинарство треба да обезбеди преиспитување на работата и специфичните постапки што ги спроведуваат новинарите, со цел да понудат решение и одговор за нееднаквостите што се резултат на несоодветно функционирање на социјалните структури. Погледнете ја дискусијата за повеќе информации од одржаната работилницата на СЕММ.

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) организираше „Отворен ден“, на кој прв пат се одржа јавна седница на Комисијата за жалби. Членовите на Комисијата дискутираа три одлуки против медиуми, врз основа на последните примени жалби.

Проектните активности се финасисрани преку акциски грант финансиран од УНЕСКО: „Изградба на мрежи на поддршка за зајакнување на саморегулација во медиумите и промоција на човековите права“, во периодот од јуни 2017-та година до јуни 2018-та година.

Промотивно видео за конкурсот за наградата „Жан Моне“ во организација на Делегацијата на Европската Унија и Советот за етика во медиумите.

Press-conference of the CMEM 05.09.2016

Прес-конференција на СЕММ за досегашните и претстојните активности - 29.06.2016 ЕУ Инфо Центар - Скопје

Добитници на институционален грант 2016 година 

Изјава на Марина Тунева, извршен директор на Совет за етика во медиумите на Македонија за радио СтрумицаНет