Вести

Двајца претставници на СЕММ, на покана на Здружението на новинари на Македонија, учествуваа во панелот за оценување на показателите во Индексот за безбедност на новинарите од Западен Балкан.

semm znm1

Показателите се однесуваат на четири димензии на Индексот за безбедност на новинарите од Западен Балкан, односно правна и организациска средина, соодветна превенција, соодветен процес и вистинска безбедност.

index sec

Панелистите учествуваа во оценување на наративните објаснувања за секој индикатор, подготвени од страна на националниот истражувач за Северна Македонија и прегледани од двајца независни експерти.

ЗНМ го објави Индексот за безбедност на новинарите од Западен Балкан во ноември 2021 година и е достапен на следниов линк: https://znm.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/MK-Safety-Index-MKD_FINAL.pdf