Вести

Регистрирајте ги вашите проекти и алатки за медиумска и информатичка писменост кои се спроведуваат во Југоисточна Европа и Турција на веб линкот за платформата  и обезбедете го својот придонес на веб-страницата за тековната состојба со МИП во регионот.

Веб линк за повеќе информации и регистрација:

bit.ly/3DACG3N

https://seemil.org/homepage/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF-ttC7uOwBgdI7NJm3iZZuS_bzYFV48XIwvZeQpggUWEbWA/viewform

1 pics

Краен рок: 1 октомври 2021