Вести

„Политичката поларизација се одразува во онлајн медиумите, каде што се забележува говор на омраза и прекршување на стандардите во Етичкиот кодекс. Според СЕММ, повеќето нарушувања, вклучувајќи лажни вести и непрофесионално етичко известување, се случуваат во онлајн просторот....“

„Квалитетот на известување од некои комерцијални ТВ станици се подобрува, но се' уште постои ниско ниво на професионални стандарди во определени медиуми, со што се поткопува објективното известување. Мониторингот на Советот за етика во медиумите покажува дека потребна е натамошна работа за да се подобри почитувањето на етичките стандарди“.