Вести

slika5УНЕСКО го финансираше печатењето на 5000 примероци од новото издание на Кодексот за етика на српските новинари. Кодексот беше широко дистрибуиран за време на првиот медиумски саем во Белград, од 28 октомври до 1 ноември 2015 година.

Исто така, во 2014 година, УНЕСКО го финансираше печатењето на примероци од Кодексот за етика на Советот за печат на Косово.