Вести

slika4Во Србија, со цел да се промовира Советот за печат преку иновативен пристап, Советот за печат организираше јавни дебати за сопствената комисија за жалби за тематски прашања во српските медиуми. Идејата беше да се стимулираат учесниците да дебатираат за теми за медиумската етика.

Администраторот на веб-страницата и на социјалната мрежа на Советот за печат ја координираше промоцијата на дебатата, креираше лого за настаните, и видео материјал од дебатите. Целта беше да се постават две екипи кои би дебатирале за и против прекршувањата на Кодексот за етика, и со тоа да научат повеќе за работата на Советот за печат и неговата важност.