Projects


Institutional grant: “Institutional strengthening of the Council of Media Ethics of Macedonia” by the Embassy of the Kingdom of Netherlands
Duration: 2 years (01.08.2017 -  31.07.2019)
Budget: 121,110 EU

In general activities planned  as part of the Project are connected with:

  • Contribution  towards further promotion of self-regulation in the media as a mechanism to improve media conduct and freedom of expression.
  • Advancing of national, regional and international networking in the promotion of best practices in the self-regulation and freedom of expression in the country.
  • Developing common agenda on freedom of speech between media owners, editors, journalists and civil society representatives. 


 Институционален грант финансиран од Цивика Мобилитас

Времетраење: јули 2019 – јуни 2020

Буџет: 1,491,477 мкд

Со овој грант се планира поддршка на функционирањето на канцеларијата на Советот за етика во медиумите (СЕММ) и работата на Комисијата за жалби при СЕММ. Активностите кои ќе се реализираат во рамки на овој проект се со цел зголемување на свесноста за улогата на саморегулацијата и зајакнување на комуникацијата и довербата меѓу медиумите, новинарите и граѓаните со СЕММ.


Проект поддржан од МИМ/ЕУ „Кон медиумска „свесност“и ефективна медиумска саморегулација со градење мрежи на соработка “во рамките на проектот „Медиуми за граѓаните – граѓаните за медиумите “

Времетраење: 6 месеци, јуни – ноември 2019 година

Буџет: 4,997 евра

Проектот ќе се фокусира на зајакнување на медиумската писменост на локално ниво, со особен фокус на помладата популација во препознавањето и справувањето со лажни вести, дезинформации и пропаганда.

Во рамки на проектот ќе се реализираат следните активности:

  • Продукција на видео кое ќе содржи “едукативни четива” продуцирани врз основа на одлуките на Комисијата за жалби
  • Креирање, дизајн и печатење на флаери кои ќе содржат кратки, едукативни, содржини извлечени од одлуките на Комисијата за жалби при СЕММ, поткрепени со етичките принципи и стандарди на професијата
  • Организирање дебати низ државата наменети за граѓански организации и млади активисти
  • Кампања на социјалните мрежи на СЕММ

 mccm 52324f0ca9c63e615a5abc21110f3bb4 220x120.resized