Calls

Работна позиција: Проектен координатор

Локација: Скопје 

Времетраење: определено (шест месеци, со можност за продолжување на работниот ангажман)

Клучни работни обврски:

 • Управување со административното  и канцелариското работење на Советот
 • Управување со архивата и архивското работење на Советот
 • Планирање и координација на логистичкото и техничкото функционирање на Извршната канцеларија
 • Планирање и следење на оперативниот буџет за работење на канцеларијата
 • Комуникација со релевантни институции, оранизации, соработници и со граѓаните за потребите на Советот
 • Kомуникација и дневно работење во врска со финансиско-административни прашања
 • Планирање и следење на оперативниот буџет за работа на канцеларијата и подготовка на финансиски планови
 • Учество во реализација на програмските и проектните активности на Советот
 • Учество во подготовка на планови и програми за развој на Советот
 • Следење на известувањето во медиумите и подготовка на прес-клипинг
 • Учество во содржинско уредување на веб-страницата и профилите на социјалните мрежи на Советот.

 

Потребни квалификации:

 • Високо образование;
 • Работно искуство со проекти финансирани од меѓународни донатори во рамки на граѓанска организација или фондација и тоа најмалку 3 години
 • Солидно познавање на Microsoft Office апликации (Word, Excel, Outlook, Powerpoint);
 • Одлично познавање на англиски јазик, усна и писмена комуникација
 • Силни организациски вештини
 • Способност за тимска работа

Заинтересираните е потребно да поднесат:

 • Биографија
 • Писмо за мотивација
 • Најмалку една препорака.

Документите за аплицирање потребно е да се испратат на следнава електронска адреса: konkurs@semm.mk , со наслов “Апликација за Проектен координатор“, дo 31.12.2022 година (среда), до 17:00 часот.

Сите кандидати кои ќе влезат во потесниот избор ќе бидат повикани на интервју. Ве молиме наведете телефон за контакт и e-mail адреса. Без телефонски јавувања.

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) објавува оглас за вработување на едно лице на работно место Извршен директор, на определено време (шест месеци, со можност за продолжување на работниот ангажман)

Локација: Скопје 

Времетраење: определено (шест месеци, со можност за продолжување на работниот ангажман)

Клучни работни обврски:

 • Планира, управува и учествува во подготовка на проектите и програмите на Извршната канцеларија
 • Учествува во работата на сите органи на Советот
 • Презема мерки и активности за спроведување на усвоениот годишен план, одлуките и други акти донесени од Собранието и од Управниот одбор
 • Раководи со процесот на подготовка на стратегијата за работа на организацијата, во соработка со Управниот одбор на СЕММ
 • Во координација со Управниот одбор, го застапува и претставува Советот во јавноста
 • Покренува процес на медијација како дел од жалбената постапка до СЕММ
 • Подготвува периодични и завршни извештаи (наративни и финансиски)
 • Планира и координира настани за различни целни групи, вклучувајќи ги и медиумите (работилници, обуки, дебати, конференции, седници на телата на СЕММ, итн.)
 • Учествува во планирање и координација на истражувања за потребите на СЕММ, во координација со релевантните чинители
 • Планира и учествува во реализација на кампањи (едукативни и кампањи за покренување на јавната свест)
 • Учествува во навремено и ефективно спроведување на одлуките и заклучоците на Управниот одбор и Собранието на СЕММ
 • Врши надзор над управувањето со административното и канцелариското работење на Советот
 • Комуницира со релевантни институции, оранизации, соработници и со граѓаните за потребите на Советот

Потребни квалификации:

 • Високо образование, за предност се смета повисок степен на образование во областа на општествените науки, новинарството и комуникациите
 • Одлично познавање и искуство од областа на медиумската саморегулација, слободата на изразување и работењето на медиумите
 • Најмалку 5 години работно искуство со проекти финансирани од меѓународни донатори во рамки на граѓанска организација или фондација
 • Познавање на процедурите за раководење проекти поддржани од меѓународни донатори
 • Одлични комуникациски вештини и вештини за истражување и академско пишување, застапување и односи со јавноста
 • Вештини за организирање настани од голем обем
 • Способност за тимска работа и реализација на задачите во краток временски рок
 • Одлично познавање на Microsoft Office апликации (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
 • Одлично познавање на англиски јазик, усна и писмена комуникација
 • Силни организациски вештини

Заинтересираните е потребно да поднесат:

 • Биографија
 • Писмо за мотивација
 • Најмалку три препораки.

Документите за аплицирање потребно е да се испратат на следнава електронска адреса: konkurs@semm.mk, со наслов “Апликација за Извршен директор“дo 31.12.2022 година (среда), до 17:00 часот.

Сите кандидати кои ќе влезат во потесниот избор ќе бидат повикани на интервју. Ве молиме наведете телефон за контакт и e-mail адреса. Без телефонски јавувања.

banner MK

Competition for best journalistic stories

Diversity inclusive reporting on challenges in education

The Council of Media Ethics (CMEM), in cooperation with the OSCE Mission to Skopje, is announcing a competition for the best journalistic stories on the experiences of vulnerable and marginalized groups in society related to the challenges they face in education.

eu          euzatebe                       semm

Project: Supporting Freedom of Expression in the Media in North Macedonia

banner EN

“Competition for best journalistic stories for diversity inclusive reporting during Covid-19”

The Council for Media Ethics (CMEM), in cooperation with the OSCE Mission to Skopje, is announcing a competition for the best journalistic stories on the experiences of vulnerable and marginalized groups in society during the coronavirus pandemic (Covid-19).

IMG 00001en

The Council of Media Ethics (CMEM) publishes a Call for Best Journalistic Stories related to the coronavirus pandemic (COVID-19), its challenges and consequences.

logo cmem 001

Оглас за ангажирање на член во Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ)

Управниот одбор на Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), во согласност со Статутот, распишува оглас за избор на еден (1) член на Комисијата за жалби, претставник од јавниот живот.

DOWNLOAD

The Delegation of the European Union and the Council of Media Ethics announce the 16th edition of the Jean Monnet Media Award for best achievements in covering issues related to the theme of "Building trust in uncertain times".

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) објавува оглас за вработување на едно лице на работно место

The Council of Media Ethics (CMEM) publishes a CALL FOR BEST JOURNALISTIC STORIES in the area of social life with a particular focus on the promotion of human rights and promotion of the rights of socially vulnerable and marginalized groups of citizens.

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) за потребите на акциски грант поддржан од страна на УНЕСКО Париз кој ќе се спроведува до јуни 2018 година објавува оглас:

Работна позиција: Проектен координатор (договор на дело)