„Mеѓусекторката соработка на Советот за етика во медиумите со сите важни чинители за адресирање на проблемот со говорот на омраза и дискриминацијата е од клучно значење во неговото искоренување“, истакна извршната директорка на СЕММ Марина Тунева на дебатата „Поврзување меѓу саморегулаторното тело, регулаторот за радиодифузни медиуми и Народниот правобранител во заштитата на човековите права и реакцијата на говорот на омраза во медиумите“ што се одржа на 30 ноември, 2020 година.

„Говорот на омраза не е нешто ново, но борбата со него не сопира. Изминатите години направени се голем број истражувања и анализи во однос на говорот на омраза и во нив јасно се констатирани состојбите. Се укажува на слабостите на системот, на правозаштитните органи и институции“, истакна Мирче Адамчевски, претседател на Комисијата за жалби при СЕММ на дебатата посветена на говорот на омраза и дискриминаторните практики во медиумското известување.

Претставници на професионалните медиумски и новинарски организации во државата, студенти по комуникации, претставници на граѓанскиот сектор и новинари учествуваа на дебатата што се реализира на 27 август 2020 година.