Конкурс

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) објавува оглас за вработување на едно лице на работно место

Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM) shpallë KONKURS PËR STORJEN MË TË MIRË GAZETARESKE Nga fusha e jetës socijalo-shoqërore, me përqëndrim në avancimin e drejtave të njeriut dhe promovimin e drejtave të grupeve shoqërore të qytetarëve të pa mbrojtur  dhe të margjinalizuar.

Këshilli për etik në mediat e Maqedonisë (KEMM) për nevojat e grantit i përkrahur nga UNESCO Paris i cili do të zbatohet deri në qershor të vitit 2018 bën këtë shpallje:

Pozita e punës: Kordinator i proektit (me kontratë pune)