Вести

germanski sovet za etika 1Përfaqësues të Bordit drejtues të Këshillit për etikë të Maqedonisë dhe të Komisionit për ankesa, në maj të këtij viti ishin në vizitë studimore në Berlin, të organizuar nga Këshilli i Evropës, ku u njohën me mënyrën e veprimit të këtij trupi në Gjermani.

sovet etika 1Qëllimi i Këshillit për etikë në media është për të mbrojtur opinionin nga gazetarët dhe mediat joprofesioniste, për të ndihmuar pronarët e mediave që të mos paguajnë gjoba të larta për shkak të stafit joprofesional gazetaresk.

Nëse qytetarët, personat juridikë dhe mediat janë të ofenduar nga mediat do të mund të ankohen në Komisionin për Ankesa pranë Këshillit për Etikë në Media, i cili filloi të funksionojë.

Qëllimi do të jetë mbrojtja nga gazetaria joprofesionale.

Pasi që Komisioni të shqyrtojë ankesën, dhe nëse vendos se janë shkelur standardet, do të dënojë publikisht median e cila nuk kujdeset për standardet profesionale.

Me këtë pritet që të zvogëlohet numri i padive kundër gazetarëve.