Вести

slika7Raportimi etik dhe perspektivat e vetërregullimit mediatik, (jo)balansimi në raportimin mediatik, etika në mediat online, mbulimi mediatik i zgjedhjeve dhe roli i medias në procesin zgjedhor, ishin tema kryesore të konferencës „Etika gazetareske dhe vlerat mediatike në rrethana specifike dhe gjatë zgjedhjeve”, të cilën e organizuan Instituti Maqedonas për Media dhe Këshilli për Etikë në media, në bashkëpunim me UNESCO-n dhe me Delegacionin e Unionit Evropian.

slika6Në periudhën 19-21 nëntor të vitit 2015, Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), në bashkëpunim me Këshillin për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM), organizoi punëtorinë "Profesionalizëm dhe etikë në media dhe raportim gjithëpërfshirës." Evenimenti u dedikohej anëtarëve të Këshillit të Nderit të SHGM-së, si dhe anëtarët e Komitetit për ankesa pranë KEMM-it.

Këshilli i shtypit në Bosnjë e Hercegovinë organizoi një fushatë të gjërë me shtëpitë mediatike që i përkasin këshillit të shtypit me qëllim që të inkurajojë ata që të publikojnë rregullisht në ueb-faqet e tyre apo në edicionet e shtypura, informacione për lexuesit se si të parashtrojnë ankesa te këshilli i shtypit i vendit.

slika5UNESCO financoi shtypjen e 5000 kopjeve të edicionit të ri të kodit të etikës të gazetarëve të Serbisë. Kodi është shpërndarë gjërësisht gjatë panairit të parë mediatik në Beograd, nga 28 tetor deri 1 nëntor të vitit 2015.

slika4Me qëllim të promovimit të Këshillit të shtypit, Këshilli i shtypit në Serbi, përmes një qasjeje novatore, ka organizuar debate publike të komisionit për ankesa mbi çështjet aktuale në mediat serbe. Qëllimi kryesor ishte të sfidohen pjesëmarrësit për të debatuar mbi temat e etikës së mediave.

slika3Në Bosnjë dhe Hercegovinë, këshilli i shtypit organizoi një fushatë ndërgjegjësimi publik të quajtur "Qytetarët dhe gazetarët luftojnë për të vërtetën". Kjo fushatë u zhvillua në 35 qytete në të gjithë vendin dhe përfshiu më shumë se 1.200 persona.

slika2UNESCO ka mbështetur hartimin dhe krijimin e dy faqeve të reja interaktive për Këshillin e shtypit të Kosovës dhe të Këshillit të etikës të mediave të Maqedonisë, në Maqedoni. Të dyja ueb-faqet u mundësojnë përdoruesve të mediave të paraqesin ankesa online. Një vit pas krijimit të tij në dhjetor të vitit 2013, Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë, ka marrë tashmë më shumë se 40 ankesa nga qytetarët në të gjithë vendin.

slika1Demokracia kërkon një sferë publike të informuar mirë dhe pluraliste. Kjo është e lidhur me mediat që luftojnë për të vërtetën, për raportim të paanshëm dhe të cilësisë së lartë. Niveli i pjesëmarrjes dhe angazhimit të qytetarëve në shoqëri është formuar nga aftësia e mediave për të zgjuar dhe për të ruajtur interesin e tyre në një sërë çështjesh. Shoqëria civile gjithashtu ka një rol të madh në kërkimin e llogaridhënies prej mediave.

Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë shënoi 10 Dhjetorin, Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të njeriut me një forum tematik të titulluar "Siguria dhe liria e gazetarëve në Maqedoni." Në këtë ngjarje ishin të ftuar dhe morrën pjesë Ministri për punë të brendshme Oliver Spasovski, Ministri i shoqërisë informatike Marta Arsovska Tomovska, Avokati i Popullit Ixhet Memeti, dhe në pjesën punuese fjalimet e tyre i mbajtën gazetari Tomisllav Kezharovski, kryetarja e Unionit të gazetarëve Tamara Çausidis, drejtoresha e Këshillit të etikës Marina Tuneva, menaxhereja e programeve të IMM-së Vesna Nikodinoska dhe kreu i SHGM-së Naser Selmani.

Instituti maqedonas për media dhe Këshilli për etikë në media, në bashkëpunim me UNESCO dhe me Delegacionin e Bashkimit Evropian, më 10 nëntor, organizojnë konferencën kombëtare me temë “Etika gazetareske dhe vlerat mediatike në rrethana specifike dhe gjatë zgjedhjeve”. Evenimenti do të mbahet në hotelin “Holidej In” (salla Milenium 2), me fillim në ora 11:00.

Cili është roli thelbësor i gazetarëve gjatë zgjedhjeve? Çfarë është vendimtare për informim objektiv dhe profesional të qytetarëve gjatë procesit zgjedhor? Cili është roli i organeve vetë-rregulluese për të siguruar një raportim të balancuar dhe profesional për zgjedhjet? - Këto janë vetëm disa nga çështjet që i kemi diskutuar me Martin Hakerbi, ekspert i mediave dhe gazetar e redaktor me përvojë shumëvjeçare në mediat kryesore në Angli.

„Çdo gazetar duhet të rishqyrtojë nëse dhe sa i respekton standardet profesionale, a është i përshkuar nga censura ose nga vetë-censura, a i është robëruar liria gazetareske nga jo liria ekonomike gjegjësisht nga varësia nga paga dhe preferencat politike të punëdhënësit", - thotë Katerina Bllazhevska në një intervistë për Këshillin për etikë në media në Maqedoni.