Контакт

Informacii
Adresa:
Бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ 54/2
Скопје
Македонија
1000
Telefoni:
+389 (0)2 3222 595
Send an Email
(opcionale)

image

Советот за етика во медиумите во Македонија (СЕММ) е невладина, неполитичка и непрофитна организација која, по принципот на слободна волја, ги здружува своите членови заради остварување на целите и дејностите утврдени со Статутот на организацијата и со општите принципи на мисијата и визијата на СЕММ.