Надзорен одбор

Зоран Фиданоски 
 

 Претседател на Надзорниот одбор

 
 
Соња Маџовска
 

Заменик - претседател на Надзорен одбор

 
 

Александар Димковски

   
 

 Семи Мемети

   
   
 

Горан Гаврилов