Вести

На 8 и 9 ноември 2015 година, УНЕСКО финансиски го поддржа учеството на претставници од советите за етика во Југоисточна Европа на годишната конференција на Алијансата на независни совети за етика во Европа (AIPCE), европска мрежа на саморегулаторни тела за печатените и електронските медиуми.

Кои се предизвиците во одбраната на професионалното и етичко новинарство на Интернет и каква е улогата на саморегулаторните механизми. На оваа тема разговаравме со Енес Османчевиќ, професор на Филозофскиот факултет во Тузла, на Факултетот за политички науки во Сараево и член на Советот за печат и Интернет медиуми во Босна и Херцеговина.

Новинарите и поединците кои ги користат медиумите за ширење говор на омраза и дискриминација, треба законски да одговараат, а редакциите треба да ги поттикнуваат новинарите да се придржуваат до професионалното работење ослободено од говор на омраза.

Делегацијата на Европската Унија, Македонскиот институт за медиуми и Советот за етика во медиумите на 2 октомври организираа тркалезна маса на тема „Справување со говорот на омраза и дискриминацијата - влијанието на уредниците и предизвиците со кои се соочуваат”.

AIPCE е слободна мрежа на независни регулатори за печатени и електронски медиуми. Нејзините годишни конференции обезбедуваат форум за претставниците на советите за етика во медиумите  да разговараат за актуелни прашања, да разменуваат идеи и да понудат и да добијат соодветна помош. Не постои формално членство и централен секретаријат.

Наместо веднаш да поднесат тужба за навреда и клевета против новинарите, граѓаните кои се почувствувале засегнати од неодговорно медиумско известување, можат претходно да достават преставка до Советот за етика во медиумите.

Меѓународната соработка на Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) се продлабочи со мошне корисна средба со колегите од Советот за печат на БиХ
Членови на Комисијата за жалби при СЕЕМ, Мирче Адамчевски, претседател и Филип Ѓурчиновски и Теофил Блажевски членови, по претходна покана, минатиот викенд присуствуваа на седница на Жалбената комисија на Советот за печат на БиХ.

Редовното годишно Собрание на Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), ќе се одржи на 27 мај (среда), со почеток во 11 часот, во хотелот Квинс, Трговски центар „Зебра“, Скопје.

Советот за етика во медиумите на Македонија, по повод Светскиот ден на слободата на медиумите, апелира да продолжи дискусијата за враќање и подобрување на медиумската одговорност и довербата на јавноста во новинарската професија. Слободните медиуми се неопходен предуслов за силна демократија и тие не смеат да бидат неетички, некоректни и недемократски, како и промотор на пристрасна и идеолошка дебата.

Саморегулацијата е систем на правила што ги воспоставуваат медиумите за да го заштитат сопствениот бизнис и да стекнат поголема доверба кај јавноста. Суштината на медиумскиот бизнис лежи во информациите, т.е. испорачување на вистина преку вистинито, објективно и целосно информирање на јавноста и сето тоа сторено со почитување на етичките правила. На тој начин, со саморегулацијата се штитат и универзалните човекови права – слобода на изразување и право на информирање (слободни и професионални медиуми)

Принципот на саморегулација - од идеја до реализација и формирањето и првите искуства на Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) беа презентирани на јавни дебати во овие градови.

Саморегулацијата во медиумите како принцип кој доведува до поголема професионалност и етички стандарди во новинарството, е главната тема на дебатите на Советот за етика на медиумите во Македонија(СЕММ), закажана за 23 април во Битола и 24 април во Охрид.