Најава: Потпишување на Повелбата за етичко известување за изборите

Советот за етика во медиумите на Македонија – СЕММ, утре (12 февруари), во 12:00 часот, во просториите на ЕУ Инфо центарот во Скопје ќе организира настан на кој ќе се потпишува Повелбата за етичко известување за изборите.

Повеќе...

Повелба за етичко известување за изборите

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) до медиумите испрати предлог-текст на Повелба за етичко известување за изборите. Со Повелбата се согласија поголем број медиуми, а СЕММ апелира за нејзино разгледување и прифаќање и од другите медиуми. Наскоро следува и настанот за официјално потпишување на документот.

Во продолжение е предлог-текстот на Повелбата:

Повеќе...

Препораки од тркалезната маса посветена на улогата и влијанието на уредниците во превенирање на говорот на омраза и дискриминацијата во медиумите

Од дискусијата помеѓу  присутните произлегоа следниве заклучоци и препораки:
 
 • -Да се соработува меѓу регулаторното и саморегулаторното тело, особено во взаемното искористување на ресурсите во справувањето со случаите на говор на омраза во медиумите;
 • -Медиумите да известуваат за говорот на омраза, но да се обележи како таков и јасно да биде ставено до знаење дека станува збор за таков проблем;
 • -Да се зголеми ангажираноста на Комисијата за заштита од дискриминација во идентификувањето на случаите на говор на омраза, а особено во делот на казнувањето;
 • -Новинарите или лицата кои што ги искористуваат медиумите за ширењето говор на омраза да сносат соодветна одговорност, а новинарската фела да се обедини во нивното дистанцирање од медиумскиот простор;
 • -Неопходна е координација и усогласување меѓу различните институции, организации и мрежи во борбата против говорот на омразата и дискриминацијата;
 • -Да се намали влијанието на центрите на моќ и политичкото влијание врз работењето на медиумите;
 • -Постои потреба од професионализација на работењето на новинарите како во јавниот сервис, така и во другите медиуми, односно да се работи на континуирана едукација;
 • -Саморегуларијата се’ почесто да се користи како механизам за реагирање за говорот на омраза, навреда, клевета и други појави на кршење на Кодексот на новинарите;
 • -Да се отвори дебата за тоа дали е неопходна и ко-регулација во медиумскиот простор, односно дускусија околу потребата од внесување измени во законската рамка; 
 • -Редакциите да имаат свој Кодекс кој ќе се почитува во рамки на редакцијата,  а Интернет порталите да договорат внатрешни принципи на однесување;
 • -Да се креира нов Кодекс на печатени, електронски и интернет медиуми.

 

Уредниците за говорот на омраза во медиумите“

Национална конференција за новинарската етика и медиумските вредности во специфични околности и за време на избори

slika7Етичко известување и перспективите на медиумската саморегулација, (не)избалансираноста во новинарското известување, етиката во онлајн медиумите, медиумското покривање на изборите и улогата во изборниот процес, беа главните теми на конференцијата „Новинарска етика и медиумски вредности во специфични околности и за време на избори”, што ја организираа Македонскиот институт за медиуми и Советот за етика во медиумите, во соработка со УНЕСКО и со Делегацијата на Европската Унија.

Повеќе...

Работилница за Советот на честа на ЗНМ и Комисијата за жалби на СЕММ со експерт од Велика Британија

slika6Во периодот 19ти-21ви ноември 2015 година, Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) во соработка со Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) ја организираше работилницата„Професионалност и етика во медиумите и инклузивно известување“. Настанот беше наменет за членовите на Советот на честа на ЗНМ, како и за членовите за Комисијата за жалби на СЕММ.

Повеќе...

Зголемување на видливоста на советите за печат за корисниците на медиумите

Советот за печат во Босна и Херцеговина, организираше широка кампања со медиумите кои припаѓаат на советот за печат, за да ги поттикне редовно да објавуваат на нивните веб страни или во нивните печатени изданија информацииза читателите за тоа како да поднесат претставка до Советот за печат на земјата.

Повеќе...

Печатење и дистрибуција на примероци од Кодексот за етика

slika5УНЕСКО го финансираше печатењето на 5000 примероци од новото издание на Кодексот за етика на српските новинари. Кодексот беше широко дистрибуиран за време на првиот медиумски саем во Белград, од 28 октомври до 1 ноември 2015 година.

Повеќе...

Да се биде транспарентен во начинот на донесување пресуди по жалби на граѓани

slika4Во Србија, со цел да се промовира Советот за печат преку иновативен пристап, Советот за печат организираше јавни дебати за сопствената комисија за жалби за тематски прашања во српските медиуми. Идејата беше да се стимулираат учесниците да дебатираат за теми за медиумската етика.

Повеќе...

Средби со јавноста и новинарите во сите региони

slika3Во Босна и Херцеговина, советот за печат организираше кампања за подигање на јавната свест наречена "Граѓаните и новинарите, во борба за вистината". Оваа кампања се одвиваше во 35 градови низ земјата и беа вклучени повеќе од 1200 лица.

Повеќе...

Развивање на нови веб-страни за советите за печат, со можност за поднесување претставки онлајн

slika2УНЕСКО го поддржа дизајнирањето и создавањето на две нови интерактивни веб-страници за Советот за печат на Косово и за Советот за етика во медиумите на Македонија, во Република Македонија. Двете веб-страници им овозможуваат на корисниците на медиумите да поднесат жалби онлајн.

Повеќе...

Повеќе артикли...

 1. Зајакнување на свеста на граѓаните во Југоисточна Европа за искористување на нивните Совети за печат
 2. Форум на ЗНМ – „Безбедноста и слободата на новинарите во Македонија“
 3. Национална конференција: „Новинарска етика и медиумски вредности во специфични околности и за време на избори”
 4. Интервју со Мартин Хакерби: Новинарите честопати се фокусираат на детали за политичките збиднувања, игнорирајќи ја пошироката слика
 5. Адамчевски: Мнозинството медиуми се однесуваат игнорантски кон жалбената постапка во СЕММ, но сигурно не им е сеедно
 6. Катерина Блажевска: Колективната одбрана на професионалните стандарди може да биде ефикасна само ако се темели и на нивна индивидуална одбрана
 7. Советите за етика од Југоисточна Европа во Виена на дискусија со колегите од Европа околу медиумската етика
 8. Енес Османчевиќ: Промоцијата на професионалните и етичките стандарди меѓу новинарите и уредниците е клучно за одбрана на професијата на Интернет
 9. Tркалезната маса посветена на улогата и влијанието на уредниците во превенирање на говорот на омраза и дискриминацијата во медиумите
 10. Тркалезна маса: Справување со говорот на омраза и дискриминацијата - влијанието на уредниците и предизвиците со кои се соочуваат”

Што е медиумска саморегулација?

 

Совет за етика во медиумите на Македонија