Конкурс

konkurs slika

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) објавува конкурс за најдобри новинарски стории од сферата на општествено-социјалниот живот, со фокус на унапредувањето на човековите права и промовирањето на правата на социјално ранливите и маргинализирани групи граѓани.

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) објавува оглас:

Позиција: Волонтер
Локација: Скопје
Времетраење на ангажманот: половина работно време во период од 4 месеци