Calls

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) објавува оглас за вработување на едно лице на работно место

The Council of Media Ethics (CMEM) publishes a CALL FOR BEST JOURNALISTIC STORIES in the area of social life with a particular focus on the promotion of human rights and promotion of the rights of socially vulnerable and marginalized groups of citizens.

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) за потребите на акциски грант поддржан од страна на УНЕСКО Париз кој ќе се спроведува до јуни 2018 година објавува оглас:

Работна позиција: Проектен координатор (договор на дело)